Jakie prawa mają osoby zatrudnione przez agencje pracy (pracownicy tymczasowi)?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0 (0 Votes)

Darmowość usług

Agencja pracy nie może żądać zapłaty wyłącznie za znalezienie ci pracy lub rejestrację - pewne wyjątki dotyczą agencji działających w sektorze rozrywkowym (w tym agencji modelek i modeli).

Agencje pracy powinny pobierać wynagrodzenie od pracodawców poszukujących pracowników, a nie od tych, którzy pracy poszukują.

Usługi płatne

·     Agencja pracy nie może wymagać od ciebie, jako warunku korzystania z jego usług, byś zakupił od nich inne produkty czy usługi, takie jak np. pisanie CV, szkolenia, osobisty sprzęt ochronny. Jeśli agencja świadczy płatne usługi, musi przedstawić pracownikowi swoją ofertę w formie pisemnej. Musi ona zawierać szczegółowe zapisy dotyczące warunków wycofania się z korzystania z usługi.

 

Wynagrodzenie

Biuro nie może wstrzymać wypłaty twojego wynagrodzenia ze względu na to, że nie otrzymało zapłaty od przedsiębiorstwa, czy organizacji, dla której pracowałeś, lub dlatego, że nie możesz przedstawić podpisanego rachunku (time sheet - karta wyszczególniająca liczbę przepracowanych godzin dla danego rodzaju pracy). W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zatrudniające odmawia podpisania takiego rachunku, obowiązkiem biura jest ustalenie liczby godzin, które przepracowałeś. Za te godziny powinieneś otrzymać zapłatę. Pewne wyjątki dotyczą agencji działających w sektorze rozrywkowym (w tym agencji modelek i modeli).

Pisemna deklaracja warunków

Kiedy zapiszesz się do agencje pracy, powinieneś otrzymać pisemną deklarację warunków, zanim rozpoczniesz jakąkolwiek pracę. Dotyczy to równocześnie przypadku, kiedy biuro szuka dla ciebie pracy tymczasowej, jak również w przypadku nowej, stałej pracy. W momencie, kiedy warunki zostały uzgodnione i potwierdzone na piśmie, nie powinny one ulec zmianie bez twojej zgody. Wszystkie uzgodnione zmiany powinny być potwierdzone na piśmie w przeciągu pięciu dni roboczych.

 

Jeśli agencja poszukuje pracy tymczasowej dla ciebie, wówczas pisemne porozumienie powinno określać:

  • czy jesteś klasyfikowany, jako pracownik biura, czy też jako pracownik czasowy - zwykle będziesz pracownikiem czasowym;
  • powinno stanowić, że otrzymasz zapłatę za każdą wykonaną pracę;
  • powinien być określony termin wypowiedzenia umowy;
  • stawkę płacy, którą otrzymasz, lub minimalną stawkę, którą w oparciu o rozsądne podstawy, biuro może spodziewać się dla ciebie. Musi to odpowiadać przynajmniej stawce godzinowej określonej przez Krajową Płacę Minimalną (NMW);
  • czy wynagrodzenie wypłacane będzie ci tygodniowo czy miesięcznie;
  • ilość dni płatnego urlopu, który otrzymasz. Większość zatrudnionych przez agencje pracy podlega Przepisom Wymiaru Godzin, i przysługuje im prawo do przynajmniej czterech tygodni płatnego urlopu.

Jeśli biuro znajdzie ofertę pracy dla ciebie, powinieneś otrzymać na piśmie szczegóły dotyczące oferty: nazwę firmy/nazwisko i stanowisko zleceniodawcy, termin rozpoczęcia pracy, prawdopodobny okres trwania zatrudnienia, rodzaj i godziny pracy, lokalizację organizacji, dla której będziesz pracować, wymagania dotyczące twoich kwalifikacji, a także wysokość oferowanej stawki wynagrodzenia.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Agencje pracy mają także obowiązek poinformować o wszelkich rodzajach zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które znane są przedsiębiorstwu zatrudniającemu, oraz o podjętych środkach przeciwdziałających lub ograniczających te zagrożenia.

Powinny także sprawdzać, czy przedsiębiorstwo zatrudniające przeprowadziło szczegółową ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz poinformować cię o sytuacji przed podjęciem pracy u danego pracodawcy.

Zmiana statusu pracy

Agencja pracy nie może uniemożliwiać ci podjęcia stałej pracy w firmie, gdzie pracujesz czasowo. Jedynie w uzasadnionych przypadkach może zażądać od firmy opłaty (tzw. temp to perm fee, czyli opłata za przejście od pracownika czasowego do stałego).

Rejestracja w innych agencjach

Agencja pracy nie może uniemożliwiać ci rejestracji w innych agencjach.

Prywatność

Agencja pracy nie może ujawniać informacji o klientach osobom trzecim lub aktualnego pracodawcy bez zgody zainteresowanego poza trzema wyjątkami: w celu znalezienia pracy, na użytek postępowania sądowego lub dla stowarzyszenia zawodowego, do którego należy pracownik.

Zanim zostaniesz zatrudniony, firma najemna może zażądać od agencje pracy o potwierdzenie twojej tożsamości, dlatego możesz być poproszony o przedstawienie stosownego dokumentu (paszportu lub metryki chrztu).

 

Źródło: http://www.tuc.org.uk/international/tuc-8126-f0.pdf

http://www.direct.gov.uk/en/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_175252.pdf


O serwisie

Witamy na stronach serwisu AgencjaPracy.co.uk! Zapraszamy do lektury materiałów i zgłaszania swoich pomysłów i problemów. Postaramy się pomóc!

Serwis został uruchomiony pod koniec roku 2007. Zawiera między innymi listę brytyjskich agencji pracy w takich miastach jak London, GlasgowSouthamptonEdinburgh, Sheffield, Leeds, Liverpool czy Manchester. Zachęcamy także do odwiedzenia strony z popularnymi pytaniami związanymi z zatrudnieniem w UK. Zaglądaj tu regularnie - na pewno znajdziesz wiele interesujących informacji i przydatnych wskazówek dotyczących pracy, agencji i podatków w Wielkiej Brytanii. Jeżeli potrzebujesz konkretnych informacji lub pomocy - napisz do nas.