Jakie prawa przysługują pracownikom?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

Jeśli posiadasz status osoby zatrudnionej (emploee), wówczas zyskujesz dodatkowe prawa, ale prawdopodobnie będziesz musiał początkowo pracować na tzw. okresie próbnym. Oznacza to, że prawa te nie przysługują ci od pierwszego dnia pracy, lecz po przepracowaniu pewnego okresu czasu u tego samego pracodawcy. Poniżej znajdziesz prawa przysługujące pracownikom i okres oczekiwania, potrzebny na ich uzyskanie.

Prawa, przysługujące wszystkim pracownikom, bez względu na status, znajdziesz tutaj.

Prawa przysługujące od pierwszego dnia pracy

 • Powinieneś otrzymać deklarację, zawierającą informację ile będziesz zarabiać i wszystkie potrącenia, które będą dokonane z twojej płacy. (To nie jest równoznaczne z umową o pracę, chociaż umowa o pracę może zawierać te informacje)

 • Masz prawo do 26 tygodni urlopu macierzyńskiego, nawet jeśli jesteś w ciąży w momencie rozpoczęcia pracy.

 • Możesz wziąć bezpłatny urlop okolicznościowy związany z nagłymi sprawami rodzinnymi.

 • Jeśli jesteś w ciąży, możesz wziąć wolne ze względu na wizyty lekarskie.

 • Będziesz chroniony przed zwolnieniem z pracy z racji, między innymi: ciąży, ujawnienia informacji w interesie publicznym lub działalności związkowej.

 • Masz prawo nie być dyskryminowanym ze względu na swoją płeć (wliczając w to stan ciąży), pochodzenie rasowe (lub w przypadku obywateli krajów UE, obywatelstwo), orientację seksualną, wyznanie, jakikolwiek rodzaj niepełnosprawności lub przynależność do związku zawodowego.

 • W przypadku postępowania dyscyplinarnego lub skargi, masz prawo do obecności reprezentanta związku zawodowego lub wybranego przez ciebie współpracownika.

 • Masz prawo do tego, by twój związek zawodowy był uznany przez pracodawcę, i w przypadku pozytywnej decyzji większości pracowników, negocjował warunki zatrudnienia.

 • Masz prawo do tej samej płacy, co osoby innej płci, które wykonują tę samą albo porównywalną pracę.

 • Masz prawo, by potrącenia z twojej płacy (z wyjątkiem podatku dochodowego i ubezpieczenia National Insurance) nie były dokonywane bez twojej zgody.

 • Możesz wystąpić z zażaleniem o zerwanie umowy, jeśli zostaniesz zwolniony z pracy bez dotrzymania terminu ustalonego wypowiedzenia, lub w przypadku, kiedy pracodawca łamie inne warunki zawarte w umowie o pracę.

 • Jeśli opłacasz składki National Insurance masz prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby (Statutory Sick Pay), jeśli byłeś nieobecny z powodu choroby przez cztery dni z rzędu.

Prawa uzyskiwane po miesiącu

 • Musisz otrzymać tygodniowy okres wypowiedzenia w przypadku zwolnienia z pracy.

 • Jeśli zostałeś zawieszony w pracy ze względów zdrowotnych, musisz otrzymać wynagrodzenie.

 • Jeśli zostaniesz zwolniony, musisz otrzymać swoje wynagrodzenie za pracę.

Prawa uzyskiwane po dwóch miesiącach

 • Masz prawo do pisemnej deklaracji zawierającej warunki zatrudnienia, które powinny między innymi określać twoją płacę, godziny zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, urlop, i inne dodatki, takie jak uprawnienia emerytalne. Chociaż pisemna deklaracja nie jest umową o pracę, istotnym jest posiadanie jej, ponieważ w przypadku ewentualnych sporów, może być wykorzystana w sądzie.

Prawa uzyskiwane po sześciu miesiącach

 • Masz prawo do dodatkowych 26 tygodni urlopu macierzyńskiego (oprócz 26 tygodni opisanych wyżej),

 • Możesz żądać wyznaczenia ci elastycznych godzin pracy, jeżeli wychowujesz dziecko poniżej 6 roku życia (w przypadku gdy dziecko jest niepełnosprawne do 18 roku życia),

 • Możesz ubiegać się o urlop „ojcowski” (odpowiednik urlopu macierzyńskiego).

Prawa uzyskiwane po roku

 • Możesz wystąpić z zażaleniem o sprzeczne z przepisami zwolnienie, w przypadku gdy zostaniesz zwolniony przez pracodawcę bez uzasadnienia lub z pominięciem właściwej procedury zwolnienia. Masz również prawo uzyskać od pracodawcy pisemne uzasadnienie zwolnienia,

 • Możesz ubiegać się o urlop wychowawczy.

Prawa uzyskiwane po dwóch latach

 • Masz prawo domagać się odprawy (redundancy payment), jeśli twoje stanowisko pracy zostało zlikwidowane. Wielkość odprawy zależna jest od twojego wieku, płacy i okresu twojego zatrudnienia.

Inne prawa, przysługujące osobom zatrudnionym (emploee), wynikające w prawa pracy:

Źródło: http://www.tuc.org.uk/international/tuc-8126-f0.pdf

O serwisie

Witamy na stronach serwisu AgencjaPracy.co.uk! Zapraszamy do lektury materiałów i zgłaszania swoich pomysłów i problemów. Postaramy się pomóc!

Serwis został uruchomiony pod koniec roku 2007. Zawiera między innymi listę brytyjskich agencji pracy w takich miastach jak London, GlasgowSouthamptonEdinburgh, Sheffield, Leeds, Liverpool czy Manchester. Zachęcamy także do odwiedzenia strony z popularnymi pytaniami związanymi z zatrudnieniem w UK. Zaglądaj tu regularnie - na pewno znajdziesz wiele interesujących informacji i przydatnych wskazówek dotyczących pracy, agencji i podatków w Wielkiej Brytanii. Jeżeli potrzebujesz konkretnych informacji lub pomocy - napisz do nas.