Dwa słowa o redukcji etatów (redundancy)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)

Dziś skoncentrujemy się na prawach, jakie przysługują pracownikowi, któremu grozi redukcja stanowiska.

Jak rozumiany jest termin redukcja etatu?

To sytuacja, w której pracodawca zwalnia pracownika, a zwolnienie podyktowane jest:

  • Wprowadzeniem nowej technologii albo systemu, które czynią pracę, dotychczas wykonywaną przez pracownika zbędną;
  • Wyczerpaniem określonych zadań, do których realizacji zatrudniony został pracownik;
  • Koniecznością redukcji kosztów pracy, w tym kosztów osobowych;
  • Zamknięciem (likwidacją) lub przeprowadzką firmy;

Pracownik zagrożony zwolnieniem powinien zostać poinformowany o tym fakcie przez pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Pracodawca powinien także podać obiektywne powody zwolnienia konkretnej osoby. Samo zwolnienie powinno zostać poprzedzone zbadaniem, czy nie ma możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań, jak np. zatrudnienie pracownika na innym stanowisku w tej samej organizacji. Pracownikowi zagrożonemu zwolnieniem przysługuje prawo do urlopu na poszukiwanie nowej pracy.

Zdarza się, że pracodawca przenosi na dane stanowisko osobę, pracującą gdzie indziej, co z kolei czyni zbędną pracę pracownika zajmującego wcześniej to stanowisko. Zjawisko to określa się mianem bumpingu. W takim przypadku pracodawcy trudno jednak może być udowodnić, że zwolnienie konkretnego pracownika i zastąpienie go innym było uzasadnione.

Zwolnienie grupowe

Zwolnienie określane jest mianem „grupowego”, jeśli pracodawca zwolni 20-tu lub więcej pracowników w ciągu 90 dni.

W przypadku, gdy zwolnienie ma charakter grupowy, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami osób, zagrożonych zwolnieniem. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może wnieść sprawę do Employment Tribunal, czyli kolegium do spraw zatrudnienia (brytyjski odpowiednik polskiego sądu pracy) z wnioskiem o odszkodowanie (tzw. protective award).

Podobnie postąpić można w opisanej wyżej sytuacji, kiedy pracownik uzna, że nie było przesłanek do zwolnienia, a pracodawca, zwalniając go kierował się względami nieobiektywnymi. Pracownik może wówczas złożyć skargę na niesprawiedliwe zwolnienie.

Odprawy przy zwolnieniu z pracy

Przy obliczaniu wysokości odprawy bierze się pod uwagę:

  • Wiek
  • Ciągłość okresu zatrudnienia;
  • Wysokość wynagrodzenia (do limitu 430£ tygodniowo, obowiązującego od 1 lutego 2012);

Gdzie uzyskać pomoc?

Osobom, zagrożonym zwolnieniem służy pomocą ACAS (the Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Organizacja prowadzi bezpłatne, bezstronne, a także gwarantujące dyskrecję poradnictwo w zakresie praw pracowniczych.

Nr infolinii ACAS:  0044 8457 47 47 47

Wsparcie dla swoich członków oferują także związki zawodowe.

 

O serwisie

Witamy na stronach serwisu AgencjaPracy.co.uk! Zapraszamy do lektury materiałów i zgłaszania swoich pomysłów i problemów. Postaramy się pomóc!

Serwis został uruchomiony pod koniec roku 2007. Zawiera między innymi listę brytyjskich agencji pracy w takich miastach jak London, GlasgowSouthamptonEdinburgh, Sheffield, Leeds, Liverpool czy Manchester. Zachęcamy także do odwiedzenia strony z popularnymi pytaniami związanymi z zatrudnieniem w UK. Zaglądaj tu regularnie - na pewno znajdziesz wiele interesujących informacji i przydatnych wskazówek dotyczących pracy, agencji i podatków w Wielkiej Brytanii. Jeżeli potrzebujesz konkretnych informacji lub pomocy - napisz do nas.